Referanser

Helsehuset Greaaker har bragt nye ideer, nytt utstyr og flere
faggrupper under samme tak for å møte fremtidens utfordringer.


– Tenk helhetlig, nytt og kreativt

Greåker

 

Nye livsstilssykdommer, flere eldre, kortere behandlingstid på sykehus. Dette og mye annet skaper utfordringer, men også muligheter for faggrupper som fysioterapeuter og andre som tør satse i et voksende marked.

– Samhandlingsreformen skaper store utfordringer for kommunene, som ikke klarer å dekke det behovet som har oppstått på lokalt nivå. Private aktører innen flere faggrupper bør samarbeide tverrfaglig for å gi brukerne de tjenestene det er behov for, sier fysioterapeut og virksomhetsleder Tommy Aasli ved Helsehuset Greaaker.

 

Suksessmodell

Sammen med kollega Marianne Kallasten og Gert Vastveit startet han Helsehuset Greaaker i 2010. I dag er fysioterapeuter, osteopat, leger, kiropraktor, ernæringsfysiolog, bedriftshelsetjeneste, coach/gestaltterapeut, massør og akupunktør samlet under samme tak. I tillegg inneholder helsehuset et moderne treningssenter med brukervennlige HUR-apparater med SmartCard. Modellen harnvært en suksess.

– Pasienter, kunder og brukere skal alltid møtes av en tverrfaglig vurdering når de kommer til oss. En person med stiv nakke oppsøker oss i utgangspunktet for å få behandling av fysioterapeut eller kiropraktor. Hos oss er det naturlig å spørre om årsaken til problemet. Kan det skyldes stress eller ubehag på jobben? Kanskje vedkommende ønsker å snakke med en coach for å få råd og veiledning. Det er et av mange eksempler på tverrfaglig samarbeid som virker forebyggende og har effekt for den enkelte, sier Aasli.

 

Greåker_2

Viktig møteplass

Treningsstudioet er et flott supplement ved Helsehuset. Der fortsetter også mange å trene etter endt rehabilitering i fysioterapiavdelingen. Man har da fortsatt tilgang til fysioterapeuter som veiledere.Fysioterapiavdelingen med MTT utstyr og treningsstudio er to separate avdelinger. Dette gjør det lettere å ha andre åpningstider og tilgjengelighet i ”friskavdelingen” som også har åpent i helgene og kveldstid med egne nøkkelkort.

– Fysisk fostring er den viktigste aktiviteten vi kan drive med for å bli friske etter sykdom, og det er det viktigste vi kan gjøre for å forebygge sykdom og helseplager. Det er den behandlingsformen som har best dokumentert effekt. Med så mange livsstilssykdommer, og flere vil vi få i årene som kommer, må rett og slett flere trene. Det er ingen vei utenom, sier Aasli.

Han mener helsefaglige kompetansemiljøer, som Helsehuset Greaaker, er den viktigste møteplassen for svært mange. Målgruppen er en litt annen enn den tradisjonelle brukeren av helsestudioer.

– Vi tilbyr noe annet enn de store helsestudioene. Vi er fagpersoner som veileder på en helt annen måte der hvor kundene har en sykehistorikk som krever spesiell oppfølging, sier Aasli.

 

Brukervennlig

Helsehuset Greaaker har valgt å installere HUR-apparater med SmartCard, nettopp for å møte den målgruppen som er opptatt av brukervennlighet, trygghet og målrettede resultater.

– For det første er utstyret optimalt i behandlingssammenheng. Men det er like viktig at brukerne som fortsetter å trene etter behandling/rehabilitering, opplever at apparatene er enkle og funksjonelle. Til tross for at de er høyteknologiske og databaserte. For oss som tilbyr både opptrening og vanlig trening, dekker apparatene alle behov, sier Aasli.

Vi behandler pasienter og kunder både etter henvisning fra lege, etter avtaler med idrettslag og forespørsel fra forsikringsselskap på en bredere faglig basis og større muligheter etter vår modell. Aasli frykter ikke at bransjen kommersialiseres som følge av bredere tilbud.

– Vi har en faglig tilnærming til alle våre brukere, uansett om de er pasienter eller kunder. Alle faggruppene her i huset driver behandling og veiledning på faglig og profesjonelt grunnlag. Vi selger en vare som gjør at folk holder seg friske, får bedre helse og økt livskvalitet.

 

Greåker_3