Personvern

Personvernpolicy for RehabPartner as

Vareregister og registerinnhold
RehabPartners kunde- /vare og leverandørkartotek.
Vi håndterer personopplysninger fra våre samarbeidspartnere, kunder og potensielle kunder og personer (tredjeperson) tilknyttet disse.

Hvorfor samle inn
Vi samler inn og håndterer personopplysninger fra våre samarbeidspartnere, kunder og potensielle kunder samt personer (tredjeperson) tilknyttet disse som de frivillig gir oss. Denne informasjonen brukes til kundekommunikasjon og forbedring av RehabPartner as webplattformer og Sosiale media plattformer tilhørende RehabPartner. I tillegg benyttes informasjonen til markedsføring og tilbud til våre kunder.

Behandlingen av personopplysninger er i overensstemmelse med både EUs Generelle Databeskrivende Forordning (679/2016, GDPR Regulering) og Norges nasjonale databeskyttelseslovgivning.

Kilder for registreringen
Personlige data og annen kontaktinformasjon er basert på kundeforhold eller annet forhold til HUR helse. Vi samler inn opplysninger når du registrerer deg for kontakt, registrerer våre online-tjenester eller bruker våre tjenester.

Vi samler personlig informasjon fra deg eller fra et register med deres offentlige bedriftsinformasjon. Vi kan også motta personlig informasjon fra din arbeidsgiver eller fra noen andre som melder deg på et av våre kurs.

Vi bruker følgende analyseverktøy og tredjepartsløsninger: Google analytics, Facebook Analytics, LinkedIn Insight og Google Tag Manager.

Vi lagrer informasjon om besøkene når du besøker RehabPartner sine nettsider hvis informasjon om IP-adressen blir gitt. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet. Personlige data kan også leveres fra tilfelle til tilfelle fra kommersielle og offentlige eksterne aktører.

Opplysninger vi kan samle inn
Våre personopplysninger kan inneholde følgende informasjon:

  • Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og tittel på personen.
  • Selskapsnavn, kontaktinformasjon og bransje.
  • Ordrehistorikk og innkjøpsstatistikk.
  • Besøksstatsitikk på RehabPartner sine web-sider og tjenester.
  • Markedsføring og markedsføringsinformasjon, f.eks. registreringsrettet markedsføringsaktiviteter (f.eks. epostlister) og eller i forbindelse med andre kundeaktiviteter.
  • Vi bruker såkalte cookies på vår nettside. Detaljer om besøk på nettstedet vårt, inkludert informasjon om din datamaskin eller enhet, inkludert IP-adresse, operativsystem og nettleser, samles for å forhindre svindel og for ulike administrative formål, for eksempel overvåking av ytelsessted, forbedring av brukervennlighet, layout og navigering. Samlet informasjon kan også brukes av oss til å vise tilbud og annonser basert på geografisk plassering.

Angivelse av dine personopplysninger
Personopplysningene vi håndterer, er kun for bruk av selskapet, unntatt ved anledninger når vi bruker en ekstern tjenesteleverandør, enten for å gi en verdiøkende tjeneste eller for å støtte en kredittbeslutning. Informasjon er ikke gitt av selskapet eller dets partnere, unntatt i saker knyttet til kredittapplikasjoner, innkreving eller fakturering og lovbestemte forpliktelser. Registrert personlig informasjon vil bli slettet på forespørsel fra brukeren, med mindre lovgivningen, uregulerte fakturaer eller gjenoppretting hindrer data fjerning.

Overføring av data
Informasjonen vi samler inn fra deg, kan overføres til og / eller lagres på et sted utenfor EU / EØS, for eksempel USA. De kan også behandles av leverandørens ansatte som arbeider utenfor EU / EØS. Vi har de nødvendige avtaler og andre mekanismer nødvendig for at dine personlige data forblir beskyttet og behandlet i henhold til gjeldende regelverk.

Beskyttelse mot registrering og lagring av persondata
Dokumenter samlet inn i klienthendelser og annen manuelt behandlet kundeinformasjon lagres i låst lagringsplass etter førstebehandlingen. Kun ansatte med tildelt ansvar har rett til å behandle manuelt lagret kundeinformasjon.

Våre digitale medier er beskyttet av brannmurer, passord og andre tekniske løsninger. Bare personer autorisert av RehabPartner har tilgang til registret. Vi vil slette utdaterte og unødvendige data på riktig måte. Vi beholder kun personlig informasjon så lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger som definert i disse personvernreglene. På grunn av regnskapsloven, eller annen gjeldende lov, kan det være nødvendig med opplysninger for en lengre periode enn ovennevnte periode.

Dine rettigheter i forbindelse med samtykke.

Som privatperson har du rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler, og du kan be om en kopi. Du har rett til å få feil personopplysninger rettet, og du kan be oss om å slette deres personlige opplysninger. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av personlige data kan bety at vi ikke vil kunne levere meldingene, invitasjonene og tjenestene som er beskrevet ovenfor. Du kan be om dine personlige data i maskinlesbar form og overføre data til en annen part som er ansvarlig for databehandling.

Du kan velge å avregistrere deg når som helst, og i forbindelse med dette avbryter vi databehandling for de ovennevnte formålene og fjerner personopplysningene fra vårt register.
For avmelding av nyhetsbrev gjøres det via en lenke i nyhetsbrevet. For andre opplysninger sendes en forespørsel til RehabPartner as.

Informasjonskapsler
rehabpartner.no bruker informasjonskapsler, også kjent som cookies. Informasjonskapsler på hurhelse.no brukes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til nett- og brukerstatistikk.

Ved å besøke og benytte deg av hurhelse.no samtykker du samtidig til denne bruken.
RehabPartner bruker ikke informasjonskapsler til å samle inn personlig, identifiserbar informasjon om deg.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) bidrar til å bedre din brukeropplevelse, og gjør at vi kan lage bedre nettsider for deg som besøkende.

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av våre nettsider. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv. hurhelse.no bruker også tredjeparts løsninger for deling av artikler og sider til sosiale medier.

Følgende Cookies kommer fra Google analytics:
_ga: Har en utløpsdato på to år og brukes til å skille brukere i Google Analytics.
_gat: Har en utløpsdato på et minutt og brukes til å begrense antall forespørsler til Google Analytics.
_gid: Har en utløpsdato på 24 timer og brukes til å skille brukere i Google Analytics.

Generell informasjon
De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på, eller interaksjon med, en nettside legges i din nettlesers internminne.

Dersom du åpner en annen nettleser på datamaskinen eller den mobile enheten din, vil ikke de samme informasjonskapslene bli overført dit.

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) krever at vi skal informerer besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie-paragrafen» sier følgende:

§ 2-7 b.Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

  1. utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett
  2. som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

Hvordan avviser og sletter jeg informasjonskapsler?
Dersom du ikke vil akseptere bruk av informasjonskapsler, kan du gå inn og avvise disse ved å endre innstillingene i nettleseren. Sjekk her for tips

Registeransvarlig
RehabPartner AS, Verpetveien 56 1543 Vestby, Postboks 35 1541 Vestby

Ansvarlig for personopplysningene
Svend Ruben Ervik, daglig leder

RehabPartner AS
Postboks 35
1541 Vestby                

post@hurhelse.no

RehabPartner vil svare på spørsmål senest i løpet av 1 måned, så lenge det ikke foreligger saklige grunner for å forlenge svartiden.

Endringer/personvernpolicy
Vi forsøker kontinuerlig å utvikle og forbedre våre tjenester og derfor forbeholder vi oss retten til fortløpende å publisere eventuelle endringer i vår personvernpolicy på denne siden.