Kontaktinfo

RehabPartner as
Nedre Skøyen vei 11
Postboks 185 Skøyen,
0212 Oslo

+47 22 60 41 52
post@rehabpartner.no

Om RehabPartner // Kontaktpersoner

Ans_Ruben

RUBEN ERVIK
daglig leder
ruben@rehabpartner.no
+47 907 55 563

Ans_JP

JON PETTER SKAR
Prosjektleder / Salg
jp@rehabpartner.no
+47 906 72 937

Ans_JanErik

JAN ERIK HELTNE
Servicesjef
jeh@gymsupport.no
+47 932 80048

Ans_Tommy

TOMMY AASLI
Fagkonsulent
+47 22 60 41 52

 

Om RehabPartner // Vår historie

RehabPartner leverer det best mulige utstyret til styrketrening, rehabiliteringstrening og testing.

Vårt utstyr gir ikke bare ett godt resultat til bruker, men er også en god investering for eieren. Vi er opptatt av å lytte til våre kunder slik at vi hele tiden kan forbedre våre produkter og prosesser.

Vi ble etablert som HUR helse i Norge fra oktober 2013, men de finske kvalitetsproduktene til HUR har vært tilgjengelig på det norske markedet siden tidlig på 90-tallet.

Fra september 2019 heter vi RehabPartner AS.

RehabPartner henvender seg primært mot treningssentre, fysioterapiklinikker, rehabiliteringssentre og sykehus over hele landet. Vår pakker er også ideelle for hoteller og SPA, der vi kan levere typisk komprimerte løsninger der hvor man må ta hensyn til plass og støy.

 

RehabPartner er opptatt av å gi god og kyndig service, veiledning og oppfølging for optimalt utbytte av produktene.

Vi som jobber i RehabPartner har erfaring både fra drift av kommersielle treningssentre, klinisk fysioterapi, og også fra hotellbransjen.

RehabPartner samarbeider tett med ledende aktører i markedet på kompletterende produkter, slik at vi er i stand til å levere alt i fra enkeltprodukter til komplette treningssentre.