Kontaktinfo

RehabPartner as
Nedre Skøyen vei 11
Postboks 185 Skøyen,
0212 Oslo

+47 22 60 41 52
post@rehabpartner.no

Om RehabPartner // Kontaktpersoner

Ans_Ruben

RUBEN ERVIK
Daglig leder
ruben@rehabpartner.no
+47 907 55 563

Ans_JP

JON PETTER SKAR
Prosjektleder / Salg
jp@rehabpartner.no
+47 906 72 937

Ans_Tommy

TOMMY AASLI
Fagkonsulent
+47 22 60 41 52

 

bilde

THERESE J. RICHTER
Markedskoordinator
therese@rehabpartner.no
+47 414 37 202

Om RehabPartner // Vår historie

RehabPartner leverer det best mulige utstyret til styrketrening, rehabiliteringstrening og testing.

RehabPartner ble grunnlagt under navnet HUR helse AS i 2013, tidligere kjent som HUR Norway.

RehabPartner har som målsetning å skulle levere de beste produktene og løsningene på markedet til rehabilitering og trening innen fysikalsk medisin. Det vil også bli et forsterket fokus ytterligere på smarte rehabiliteringsløsninger i fremtiden.

Vårt fokus er rettet mot fysioterapiklinikker, rehabiliteringssentre, sykehus, sykehjem, seniortrening, og utdanningsinstitusjoner.

Vår grunntanke er at våre kunder og samarbeidspartnere skal ha de beste mulige verktøyene tilgjengelig for å kunne gjøre en optimal jobb for sine pasienter, utøvere og kunder.

Videre er vi opptatt av å gi god og kyndig service, opplæring, veiledning og oppfølging for å gi våre kunder optimalt utbytte av produktene.

RehabPartner har et produktsortiment som skal imøtekomme krav til profesjonell bruk over lang tid. Våre produsenter leverer solid håndverk som utvikles og produseres i hhv Tyskland, Finland, Italia, Sør-Korea og USA, og er resultater av godt samarbeid mellom ingeniører og spesialister innen biomekanikk, terapeuter og pasienter.

Soliditeten i produktene gjenspeiles i at det gis gode garantier for drift og funksjonalitet dersom bruk og vedlikehold gjennomføres som anbefalt.

RehabPartner har dedikert personell som forestår og kvalitetssikrer installasjon, opplæring og service av egne produkter.

Navneskiftet til RehabPartner i 2019, endring av profil og utvikling av produktporteføljen over tid, skal bidra til en positiv utvikling i tiden fremover. Vi ønsker med navneskiftet å bli tydeligere på hva vi skal være ledende på, og kunne tilby best mulige verktøy som kundene etterspør. Vi er et selskap i utvikling med ambisjoner både i Norge og Norden, noe som gjorde et navneskifte naturlig.

Vi skal fortsette å ta vare på og dyrke det gode samarbeidet med nåværende kunder og samarbeidspartnere, og ønsker alle nye som kommer velkommen!