CoRehab

CoRehab levere innovativt og motiverende hjelpemiddel for terapeut og pasient i en rehabiliteringsprosess. Metode audiovisuell biofeedback leder pasienten gjennom øvelsen slik at den utføres riktig. Teknologi har tilpasset software, bærbare sensorer og trykkplate. CE klasse 1 medical -sertifisert.