Behandlingsbenker

Fysioline – det beste valget for pasient og terapeut

Behandlingsbenker med fokus på funksjonalitet og brukervennlighet, og hvor terapeutens ergonomi under behandling og pasientens komfort er avgjørende faktorer. Designet blir stadig forbedret og produktbredden øker stadig. Fleksibilitet på både utstyr og utseende bidrar til at vi kan skreddersy et av terapeutens viktigste redskaper til full tilfredsstillelse.

Fysioline behandlings og terapibenker produseres i Finland, og alle produktene er av klasse I CE merket utstyr. Benkene etterkommer alle kravene til «Medical Device Directive 93/421/EEC» samt kravene til «Amending Directive 2007/47/EC» og det nye «Finnish Medical Devices Act (629/2010)». Behandlingsbenkene etterkommer også kravene til «Essential health and safety requirements of Directive 2006/42/EC» på maskiner. Videre fylles alle kravene til «Finnish Government Decree 40012008» angående maskinsikkerhet fra « Finnish Medical Devices Act».