For sentereier / klinikkeier

Forbedret oversikt over kundenes / pasientenes progresjon og utstyrsbruk. Bedre kontroll på utnyttelse av fasiliteter og utstyr.For eiere gir systemet bedre forutsetninger for å kvalitetssikre trening/rehabilitering kontinuerlig, samt å kunne dokumentere resultater.

  • Moderne web-basert software for klinikk og senterdrift – hvor som helst-når som helst.
  • Verktøy til å optimalisere klinikken/senterets potensiale.
  • Uavhengig trening frigir personalressurser uten at det går på bekostning av kvaliteten.
  • Høyere intensitet/bedre effekt og raskere gjennomføring av treningsøkten – som igjen gir plass til flere brukere innenfor mindre tidsrammer.
  • Cloud basert eller lokal server.
  • Støtter kjedebasert klinikk eller sentervirksomhet.
  • Automatisk rapportering av brukernes progresjon og status på utstyr.