For instruktøren / terapeuten

Får i gang kunden / pasienten med trening raskere og fjerner «papirarbeidet»


Smart Touch gjør det enkelt og effektivt å igangsette nye kunder/brukere. Det gjør også oppfølgingen enklere.
Motstanden i apparatene reguleres automatisk etter progresjon og all nødvendig dokumentasjon er lett tilgjengelig for å kvalitetssikre resultater.

  • Rask og enkel igangsetting av brukeren
  • Automatisk økning av mostand etter brukerens progresjon
  • Teller repetisjoner og varsler når øvelsen er ferdig. Bidrar til høyere intensitet/bedre effekt og raskere gjennomføring av
    treningsøkten – som igjen gir plass til flere brukere innenfor mindre tidsrammer.
  • Dokumentasjon / Rapportering – all treningsinformasjon og historikk er tilgjengelig. Muligheter for gode progresjonsrapporter
    til motivasjon eller som dokumentasjon etter endt rehabiliteringsprosess. Systemet kan i seg selv fungere som et testverktøy for fremgang/endring over tid.