Hur helse endrer navn til RehabPartner!

Kjære kunder og samarbeidspartnere!
HUR helse AS skifter navn til Rehabpartner AS, med effekt fra 1. oktober 2019.

HUR helse AS har siden oppstart i 2013 vært eid av Sven Ruben Ervik og Jon Petter Skar med en halvpart hver. I 2018 kom Bjørn Henriksen også inn på eiersiden. HUR helse AS etablerte GymSupport AS i 2018, i samarbeid med Jan Erik Heltne.

Fra 1. november vil vi ikke lengre forhandle HUR styrketreningsutstyr, men vi vil fortsatt serve HUR-kunder som har avtale med oss igjennom GymSupport AS.

Fokuset på smarte rehabiliteringsløsninger skal økes, og fra 2020 vil vi få gleden av å lansere flere nye og spennende produkter.

Teamet er ellers det samme som før. Ruben og Jon Petter fortsetter som tidligere, og det samme gjør våre gode samarbeidspartnere.


Vi satser, og vi vil vokse!
Vi håper vårt navneskifte, endring av profil og utvikling av produktporteføljen over tid, vil bidra til en positiv utvikling i tiden fremover. Vi ønsker å bli tydeligere på hva vi skal være ledende på, og kunne tilby best mulige verktøy som kundene etterspør. Vi håper alle nåværende kunder fortsetter det gode samarbeidet, og ønsker nye velkommen.

Navneskiftet til RehabPartner er en viktig milepæl for oss i rollen som en ledende leverandør innenfor vårt fagfelt. Vi er et selskap i utvikling med ambisjoner både i Norge og Norden, noe som gjør et navneskifte naturlig.

Vår postadresse er:
RehabPartner AS
Postboks 185, Skøyen
0212 OSLO

Vår besøksadresse er:
RehabPartner AS
Nedre Skøyen vei 11
0276 OSLO

Vi beholder samme bankforbindelse, kontonummer og organisasjonsnummer, men vi har nye epostadresser:

Svend Ruben Ervik         
tlf: 90 75 55 63, epost: ruben@rehabpartner.no

Jon Petter Skar                
tlf: 90 67 29 37, epost: jp@rehabpartner.no

Vi vil ellers benytte anledningen til å ønske dere alle en riktig god høst, og håper på mange henvendelser i tiden fremover!