Fysioterapi

RehabPartner vet at fysioterapeuters hverdager er hektiske og at det er sjelden anledning i arbeidstiden til å sette seg ned, alene eller sammen med kolleger for å planlegge utvikling eller utvidelse av praksisen.

layout-design

RehabPartner kan etter deres behov tilby støtte til planlegging og gjennomføring av prosjekter fra enkel skisse til et fullverdig og lønnsomt resultat.

Ta gjerne kontakt med oss:

RehabPartner as
Nedre Skøyen vei 11
0276 Oslo

Postboks 185 Skøyen
0212 Oslo

Tel: +47 22 60 41 52