Fallforebygging

Kommunale kostnader vil øke dramatisk med den voldsomme økningen av eldre over 70 år! RehabPartner kan tilby komplette løsninger for styrke og balansetrening tilpasset eldre brukere.

UnknownAltfor mange eldre faller og skader seg – helt unødvendig. En tredjedel av alle over 65 år i Norge faller minst en gang pr. år. En del slipper unna med skrekken, mens andre igjen må bøte med livet som følge av komplikasjoner. Fallulykker kan faktisk forebygges på en effektiv og kostnads-besparende måte. Førsteamanuensis Alexander Wisnes ved Høgskolen i Bergen har uttalt at å trene styrke 2-3 ganger i uken er minst like viktig for eldre som den daglige halvtimen med mosjon.

–Å gå tur hver dag for å trene hjertet, komme seg ut i frisk luft og sosialisere seg er veldig viktig, men en tur gir lite utbytte hva angår styrke. Du holder leggene ved like, men du får ingen styrke i rygg, lår og overkropp av å gå.


(Wisnes til Bergens Tidende)

På tide med en god løsning for fallforebygging og rehabilitering i alders og sykehjem

RehabPartner kan tilrettelegge trenings og behandlingsrom spesielt godt egnet til egentrening av eldre brukere og pasienter til rehabilitering.

TRENINGSMODULEN

 • Brukervennlig; få innstillinger, enkelt innsteg og enkel betjeningFallforebygging bilde3
 • Trinnløs justering fra 0,1 kg
 • Skånsom mot muskler og ledd
 • Brede seter med god polstring
 • Arealeffektivt
 • Driftssikkert og solid

TESTMODULEN

 • Balanse og styrketester
 • Måle muskelstyrke
 • Avdekke / kartlegge fallrisiko
 • Måle bevegelsesbegrensning
 • Dokumentere fremgang

Muskelstyrke hos eldre er direkte knyttet til funksjonelle egenskaper, balansekontroll og mestring av daglige gjøremål uavhengig av støtte fra andre. Forskning viser at rett type styrketrening bidrar til å opprettholde funksjonelle egenskaper.

Vi har levert utstyr til sykehus, rehabiliteringssentre, sykehjem og fysikalske klinikker i 25 år over hele landet. RehabPartner har som målsetning å levere de mest effektive løsningene til rehabilitering og trening for styrke og balanse. Vi håper derfor dere tar kontakt når dere vurderer nye løsninger for å møte fremtidige utfordringer.

– Ut med vevstoler og kniplinger – inn med styrketreningsutstyr!» 

Proffessor Bahr ved Norges idrettshøgskole

– På grunnlag av de positive effektene av styrketrening hos eldre bør denne treningsformen inngå som en vesentlig del i anbefalingene om fysisk aktivitet og trening for eldre. Styrketreningen skal alltid tilpasses hver enkelt og være progressiv, det vil si at belastningen skal justeres gradvis i takt med at styrken øker.

Utdrag fra «Aktivitetshåndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling» (Helsedirektoratet)

– Hvis sykehjem legger til rette for fysisk aktivitet, vil beboerne få bedre humør, økt selvstendighet og bedre selvbilde. De vil få en opplevelse av mestring, av å være mer fornøyd i hverdagen. Fysisk aktivitet og trening i sykehjem har blant annet positiv virkning på motorisk funksjon, daglig aktiviteter, velvære, inkontinens, fall, pleiekostnader og negativ atferd hos personer med demens.

Astrid Bergland, Professor ved Høgskolen i Oslo

Ta kontakt for uforpliktende forslag til løsning!

Last ned vår brosjyre om fallforebygging her.