Tekniske spørsmål

 1. Hvordan er holdbarheten på pneumatiske maskiner sammenlignet med mekaniske?
 2. Hva er en kompressor?
 3. Kan flere maskiner kobles til den samme kompressoren?
 4. Hva er service og vedlikeholdsbehovet?
 5. Kan jeg installere maskinene selv?
 6. Kan jeg foreta vedlikehold på maskinene selv?
 7. Hva kan gå galt?
 8. Hvor pålitelige er sylinderne?
 9. Hvor kan jeg skaffe reservedeler?
 10. Hva betyr ”Naturlig overføring” (Natural Transmission)?
 11. Er maskinene egnet for «alle typer trening»?
 12. Hva er forskjellen på hydrauliske og pneumatiske maskiner?
 13. Hva er ”treghet”?

 

01) Hvordan er holdbarheten på pneumatiske maskiner sammenlignet med mekaniske?
Dette er naturligvis avhengig av flere faktorer utover prinsippet for hvordan motstanden skapes. Det finnes et utall produsenter av mekaniske maskiner, og hver maskin må vurderes ut i fra den enkeltes egenskaper. Vi kan derfor bare snakke for oss selv, og de første HUR maskinene produsert i 1988 er fremdeles i daglig drift. Trekkene kan være skiftet noen ganger, men rammeverk og motstandssylinderne fungerer fremdeles utmerket.

Det skal påpekes at enkelte produsenter av mekaniske maskiner benytter pneumatiske sylindere for å kontrollere/måle holdbarheten på enkelte mekaniske maskiner. Dette er også en indikasjon på at pneumatiske systemer er vel så robuste som mekaniske. For HUR’s del benyttes kun ISO og VDMA godkjente sylindere. Tilsvarende komponenter blir benyttet innen f.eks papirindustrien, hvor feil og skade på materiell kan føre til store økonomiske konsekvenser.

 

02) Hva er en kompressor?
Kompressoren fungerer som en luftpumpe hvor luft blir sugd inn en liten tank. Desto mer luft som blir presset inn, desto høyere blir trykket. Denne komprimerte luften er drivkraften i HUR maskinene. Når + knappen blir presset inn åpner en ventil seg og komprimert luft beveger seg fra tanken og inn i maskinen og motstanden øker. Når – knappen blir presset inn reduseres lufttrykket til maskinen, og motstanden reduseres.

 

03) Kan flere maskiner kobles til den samme kompressoren?
Ja, og vi anbefaler 3 ulike kompressorer avhengig av bruksområde/antall maskiner.

 

04) Hva er service og vedlikeholdsbehovet?
Maskinene har et svært lavt behov for service. Vi anbefaler derimot at seter og overflater blir rengjort daglig. Videre anbefales det at eldre kompressorer ukentlig blir drenert for fuktighet som blir tatt opp i luften og samler seg i tanken. Nyere kompressorer derimot har automatisk drenering hvor fuktigheten samles seg i en utvendig montert flaske som tømmes etter behov. Smøring av sylinderne bør utføres årlig, operasjonen tar kun få minutter og det er ingen behov for verktøy.

 

05) Kan jeg installere maskinene selv?
I de fleste tilfeller, ja. Det er derimot enkelte hensyn som må taes da maskinene er avhengige av lufttrykk fra en kompressor. Flere maskiner kan kobles til den samme kompressoren ved hjelp av trykkluftslanger og koblinger. Hovedslangen monteres vanligvis nær veggen, og ved hjelp av T-koblinger kan en lage ønskede forgreninger. Alle koblingene er såkalte ”push in”, slik at det er enkelt å binde sammen slanger og koblinger. Det er viktig å passe på at slangene blir kuttet på riktig sted, og at tilstrekkelige lengder blir beregnet. Unngå også at det kommer sand, smuss eller andre fremmedlegemer inn i systemet ved oppkobling da dette kan skade ventilene. For å forebygge dette anbefales det at systemet blir ”blåst” igjennom ved hjelp av kompressoren før maskinene blir tilkoblet.

 

06) Kan jeg foreta vedlikehold på maskinene selv?
Ja. Et av n økkelkriteriene for HUR’s maskiner er at service og vedlikehold skal være så enkelt som mulig. Service og vedlikeholdsbehovet er minimalt. Normalt vedlikehold inkluderer daglig rengjøring av seter og overflater, jevnlig kontroll/tømming av oppsamlet fuktighet, samt årlig smøring av stempelstengene på sylindrene. Alt kan utføres uten verktøy.

 

07) Hva kan gå galt?
Svaret på det er, svært lite. HUR’s maskiner opereres uten vaiere, aksler eller kabler. Alle bevegelige deler og overføringer er forbundet med kulelagre. Rulleputene på enkelte av maskinene er allerede innsatt med smøremiddel fra fabrikken. I et miljø med tørr luft kan dette tørke ut etter noen år og skape irriterende lyder, men da kan de enkelt smøres opp igjen. Et annet problem som kan oppstå er om sand og skitt entrer systemet under installasjon og ender opp i + ventilen og kan føre til at lufttrykket øker av seg selv. Dette kan løses ved å ta ut ventilen og forbinde den inngående slangen med ventilens ut-port. I de fleste tilfeller vil den reverserte luftstrømmen gjennom ventilen blåse systemet rent for fremmedlegemer. Dette kan utføres uten verktøy. Dersom dette ikke hjelper, byttes simpelthen ventilen. Dette kan også gjøres uten verktøy. Våre erfarne servicemedarbeider kan skifte en slik ventil i løpet av 30 sekunder.

 

08) Hvor pålitelige er sylinderne?
Det vet vi faktisk ikke, men vi vet at de første maskinene som ble produsert i 1988 er fremdeles i daglig drift. Motstandssylinderne har gjennomgått tester med full bevegelse 10 millioner ganger uten tegn til slitasje. Materialene holder høy standard og tilsvarende blir benyttet innenfor tung industriell produksjon, skal tåle vanskelige forhold og ha lav slitasjegrad. I motsetning til dette er treningsmaskiner utsatt for langt mindre belastninger.

 

09) Hvor kan jeg skaffe reservedeler?
Naturligvis direkte fra oss, eller fra din nærmeste HUR leverandør. Uansett, HUR benytter seg kun av ventiler og sylindere godkjent for industrielt bruk, derfor er reservedeler tilgjengelig hos enhver forhandler av pneumatisk materiell. HUR er for øvrig den eneste leverandøren av pneumatiske treningsmaskiner som kun benytter seg av nevnte standardkomponenter. Dette er ofte dyrere, men det garanterer for tilgjengelighet av reservedeler til en fornuftig pris i uoverskuelig fremtid.

 

10) Hva betyr “Natural Transmission”?
”Natural Transmission” er et system som ble utviklet på Det Teknologiske Universitetet i Helsinki på 80 tallet. Akslinger og vaiere ble erstattet med et kraftoverføringssystem som på ny måte korresponderte med og simulerte musklenes funksjoner. Dette har 2 fordeler: For det første gir dette en bedre treningseffekt, og for det andre har det forbedret maskinenes pålitelighet. Med ”Natural Transmission” er alle bevegelige deler basert på kulelagre, og har i forhold til maskiner med vaiere og kabler minimert sjansene for skader på utstyret.

 

11) Er maskinen egnet for alle typer trening?
Det er opp til deg. Det unike med HUR maskinene er at hastigheten kan økes for å forbruke mer energi. Dersom utholdenhetstrening er ønskelig benyttes lite motstand og høy hastighet, og om øking av muskelmasse er målet, økes motstanden samtidig som at hastigheten senkes.

 

12) Hva er forskjellen på hydrauliske og pneumatiske maskiner?
Den primære forskjellen er at hydrauliske maskiner benytter olje for å skape motstand, mens pneumatiske maskiner benytter luft. I tillegg er det flere fundamentale forskjeller sett fra et biomekanisk og fysiologisk synspunkt. Hydrauliske maskiner fungerer konsentrisk og yter ingen eksentrisk motstand. Dette begrenser treningspotensialet fordi musklene virker begge veier. Når man løfter noe jobber musklene konsentrisk og når noe senkes ned jobber musklene eksentrisk. Det eringen motstand sammenlignet med pneumatiske maskiner som inne har både konsentriske og eksentriske egenskaper. På en måte fungerer den som en mekanisk maskin, men uten treghetseffekten.

 

13) Hva er “inertia” – treghet?
Treghet innenfor fysiologisk terminologi betyr bevegelse av energi. Om du vil løfte en gjenstand må gravitasjonens påvirkning av gjenstanden utlignes. Videre må ytterligere kraft tilføres for å få gjenstanden til å bevege seg. Om du ønsker å stoppe gjenstandens bevegelse, er det nødvendig med en kraft som virker i motsatt retning. Effekten som da oppstår kalles treghet.
I treningssammenheng skaper nevnte krefter også motstandskurvene på mekaniske maskiner, avhengig av hvordan bevegelsene blir utført. Det er alltid behov for en ytterligere kraft for å øke vektens hastighet, som leder til økt motstand i begynnelsen av bevegelsen, og som reduserer motstanden mot slutten av bevegelsen. Mekaniske maskiner kan ikke oppnå denne effekten ettersom motstandskurven er betinget av hvordan øvelsen blir gjennomført.