Ny pott om aktivitetshjelpemidler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regjeringen slipper nye hjelpemidler for AKT26. For at flere personer med nedsett funksjonsevne skal få til å ha en aktiv fritid og ta del i fysisk aktivitet på linje med andre i samfunnet.

Hva er et aktivitetshjelpemiddel?

NAVs definisjon av et aktivitetshjelpemiddel lyder som følger:

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å gjøre aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom man ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Hvordan søke om et aktivitetshjelpemiddel?

 NAV.no finner du en veiledning som forklarer hvordan man søker, saksgang også videre.  I de fleste tilfeller vil din fysio- eller ergoterapeut kunne hjelpe deg med søknaden.

For mer informasjon trykk her