Forskning

HUR ble grunnlagt som resultat av ett forskningsprosjekt ved det tekniske universitetet i Helsinki, og har behold sitt nære forhold til forskningsmiljøet. Fordi vi har så tette bånd til forskningsmiljøet og vår egen forskning og test avdeling, påvirker dette produksjonen og utviklingen av våre treningsapparater. Ved å ha tette bånd til forskningsmiljøet og eksperter på bevegelses og trenings fysiologi vil vi kunne implementere de siste forskningsresultater i HUR treningsapparater og software.

HUR labs, som er vår egen forskningsavdeling har som mål og flytte grensene for tenkingen innen biomekanikk og treningslære. Vår egen forskning retter seg mest mot målingsteknologien og til en viss grad å starte pilot studier. Når vi føler grunnlaget er der for å sette i gang en større studie gjøres dette i samarbeid med ett universitet.

 

Les mer om forskning her: 

Forskning