Rehabilitering

Innen fagfeltet rehabilitering vil det være fokus på rehabilitering av nevrologisk og muskulær funksjon. Dette medfører behandling av pasienter med kroniske og akutte plager med nakke og rygg, sener og bånd og ryggplager. Innen rehabiliteringen arbeides det med mange diagnose grupper som fibromyalgi, multippel sklerose, polio, ALS, ortopediske pasienter og andre. I en rehabiliteringsfase er hver enkelt pasient og diagnose unik. Det fins allikevel en del retningslinjer som bør overholdes for å oppnå best mulig resultat.

 

BHSS 011       BHSS 013

Fra Beitostølen Helsesportsenter, les mer om senteret her.


Apparattrening vs. Funksjonell trening

Det har vært og er fortsatt en del faglige diskusjoner om hvorvidt det er mest hensiktsmessig med funksjonell trening eller trening i apparater. Vi ser ikke helt denne konflikten hvor det ene skal utelukke det andre. Begge tilnærminger bør kombineres og vektlegges litt forskjellig med tanke på hvor i rehabiliteringsfasen pasienten er. Det er ingen konflikt i å bygge opp en skadd muskel spesifikt eller øke den generelle styrken i ett apparat og kombinere dette med funksjonell trening med tanke på nevromuskulær funksjon. En kombinasjon er nødvendig for å oppnå ett optimalt resultat.

Lassarehabilitering        Lassarehabilitering2

Fra Lassa rehabilitering i Stavanger, les mer om Lassa her.

 

HUR’s løsninger
Som den eneste utstyrsleverandør på markedet med mange unike funksjoner som egner seg spesielt godt for rehabiliteringstrening. HUR`s Natural transmission system er en av disse fordelene, som kan være med å kvalitetssikre rehabiliteringen. HUR har trinnløs motstand som starter på null og gjør at du alltid kan finne optimalt nivå. På apparatene med dobbel funksjon vil du faktisk kunne balansere vekten av kroppsdelen i apparatet. Dette gir deg mulighet til å bruke apparatet tidlig i rehabiliteringen når pasient er lite belastbar, som rett etter en operasjon. Pasienten har også fullstendig kontroll over motstanden som justeres ved å trykke på en knapp og kan lett forandre denne. Dette er en praktisk og sikkerhetsmessig detalj som gjør at pasienten ikke trenger så mye assistanse under treningen. Les mer om Natural Transmission her.

Dokumentasjon
Ved å kombinere utstyr fra HUR sine tre linjer, rehabilitering (rehab line), rullestol/lett tilgang (easy accsess) og den normale (fitness line) kan du sette sammen det utstyret som passer deg og dine spesifikke behov. Som i de fleste fagfelt er det også i rehabiliteringen ett økende behov for å dokumentere progresjonen til pasienten. HUR har software og utstyr utviklet for å dekke dette behovet. Testing kan være en god motivasjonsfaktor for pasient/kunde og ett nyttig dokumentasjonsverktøy for behandler/trener. Se mer informasjon om test og måling her.